Home » Coming Soon » Chương trình ca nhạc Thuy Nga Paris By Night 114

Chương trình ca nhạc Thuy Nga Paris By Night 114

Thuy Nga Paris By Night 114 – chủ đề Tôi là người Việt Nam 1975-2015

vietmusic_chuong-trinh-ca-nhac-Thuy Nga Paris By Night 114

Nhìn về dĩ vãng để hướng tới tương lai, với những thành tựu lớn lao của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba sau bốn thập niên hòa nhập vào môi trường xã hội mới, nhưng vẫn duy trì bản sắc văn hóa dân tộc bởi vì lúc nào cũng vẫn nhớ “Tôi là người Việt Nam”