Home » Music Videos » Chương trình Tinh Hoa Nước Việt 2014

Chương trình Tinh Hoa Nước Việt 2014

Chương trình đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam mang tên “Tinh Hoa Nước Việt 2014 ” do Nhà Việt Nam, nhóm Kết Đoàn, nhóm Việt Toon phối hợp thực hiện.

baophunuonline_chuong-trinh-tinh-hoa-nuoc-viet-2014
“Tinh Hoa Nước Việt 2014 ” . Ảnh : Vietmusic.net

Chương trình mang tính nhân văn cao đẹp với mong muốn đem đến cho giới trẻ Việt Nam sinh ra tại hải ngoại những hiểu biết về đất nước, nguồn cội, cuộc sống tại Việt Nam.


TINH HOA NƯỚC VIỆT 2014 – Phần 1

“Tinh Hoa Nước Việt 2014 ” được tổ chức tại Ernst Community Theater Nova Annadale Campus vào chủ nhật 21/09/2014


TINH HOA NƯỚC VIỆT 2014 – Phần 2


TINH HOA NƯỚC VIỆT 2014 – Phần 3


TINH HOA NƯỚC VIỆT 2014 – Phần 4