Home » Music Videos » Maps (Live At America’s Got Talent 2014)- Maroon 5

Maps (Live At America’s Got Talent 2014)- Maroon 5

Maps (Live At America’s Got Talent 2014)- Maroon 5

vietmusic_Maps (Live At America's Got Talent 2014)- Maroon 5
Ảnh : vietmusic.net

Maroon 5 là 1 band rock có phong cách lạ khi sử dụng dòng nhạc pha trộn giữa cả pop, punk và rock. Sau đó còn có thêm sự pha trộn của rock, R&B…khi đổi tên từ Kara’s Flowers thành Maroon 5 .Là những người bạn cùng trường từ thời trung học, Maroon 5 (trước đây được biết là Kara’s Flowers) biểu diễn show đầu tiên ở Los Angeles ngày 16/9/1995