Home » Thời Trang Sao » Đàm Vĩnh Hưng sành điệu chơi ton-sur-ton

Đàm Vĩnh Hưng sành điệu chơi ton-sur-ton

Đàm Vĩnh Hưng được coi là “ông hoàng hàng hiệu” của showbiz Việt. Bỏ nhiều công sưu tầm cho mình những món đồ độc đáo với màu sắc chói lóe, thời trang của Đàm Vĩnh Hưng thường ton-sur-ton

vietmusic_dam-vinh-hung-sanh-dieu-choi-ton-sur-ton
Ảnh : vietmusic.net

vietmusic_dam-vinh-hung-sanh-dieu-choi-ton-sur-ton -
Ảnh : vietmusic.net

vietmusic_dam-vinh-hung-sanh-dieu-choi-ton-sur-ton --
Ảnh : vietmusic.net

vietmusic_dam-vinh-hung-sanh-dieu-choi-ton-sur-ton ---
Ảnh : vietmusic.net

vietmusic_dam-vinh-hung-sanh-dieu-choi-ton-sur-ton ----
Ảnh : vietmusic.net

vietmusic_dam-vinh-hung-sanh-dieu-choi-ton-sur-ton -----
Ảnh : vietmusic.net